niedziela, wrzesień 24, 2017

Umowa rachunku bankowego

Rachunki bankowe – umowa
- Umowa rachunku bankowego winna być zawarta na piśmie
- Obowiązkowymi elementami umowy są:
    > strony umowy, rodzaj rachunku, walutę rachunku, czas trwania umowy
> wysokość oprocentowania, dopuszczalność jego zmiany, terminy wypłat, postanowienia do dyspozycji lub kapitalizacji odsetek
> wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonaniem umowy
> formy i zakres rozliczeń pieniężnych i terminy ich realizacji
> przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie i jej rozwiązania (jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, to ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu 2 lat nie dokonano na nim żadnych obrotów)

> zakres odpowiedzialności banku za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji banku.
Konta depozytów i odsetki
- Każdy rachunek bankowy ma odrębne konto księgowe (analityczne), na którym księgowane są zmiany jego stanu.
- Konta depozytów funkcjonują jako konta pasywne (z wyjątkiem rachunków bieżących, które mogą w skutek udzielonych kredytów w rachunku bieżącym posiadać saldo debetowe)
- Odsetki od depozytów naliczane są za okresy dzienne, dekadowe lub miesięczne przy zastosowaniu stałej lub zmiennej stopy procentowej określonej w umowie (w myśl ustawy Prawo Bankowe przyjmuje się, że rok ma 365 dni)
- Są stawiane do dyspozycji deponenta bądź kapitalizowane, tj. dopisywane do rachunku, w ten sposób zwiększając podstawę naliczania odsetek za następny okres.
- Odsetki od depozytów naliczane za okres sprawozdawczy (zarówno wymagalne – po terminie wypłaty lub kapitalizacji, jak i niewymagalne) zaliczane są do kosztów okresu sprawozdawczego (wpływają na wynik finansowy)

Wybrany artykuł

Pożyczki w Bielsko-Białej w 10 min.

Oferta bankowych pożyczek gotówkowych oraz ekspresowych chwilówek dla Bielsko-Białej.

 

 

Katarzyna i Sławomir to młode małżeństwo. Ona jest kasjerką w supermarkecie, a on kierowcą autobusu. Nigdy im się nie przelewało, ale jakoś wiązali koniec z końcem. Pewnego dnia spotkała ich niemiła niespodzianka, a mianowicie zepsuła im się pralka. Gwarancja na ten produkt skończyła się akurat dwa dni temu, więc nie mogli go zareklamować. Niestety Kasia i Sławek nie mieli już żadnych oszczędności, gdyż ostatnio bardzo dużo wydali na leki dla swojego 2-letniego synka. Kasia zadzwoniła do rodziców i zapytała czy pożyczą jej pieniędzy na nową pralkę. Okazało się, że jej rodzice także są teraz w dołku finansowym, dlatego nie mogą jej pomóc. Jednakże mama Kasi dała jej cenną radę. Pani Maria poradziła swojej córce, żeby ta wzięła pożyczkę finansową Bielsko-Biała. To świetne rozwiązanie – powiedziała - Nie musisz czekać kilka miesięcy, aż uzbierasz całą sumę. Formalności jest naprawdę niewiele , a potrzebne ci pieniądze dostaniesz bardzo szybko. Ja już kilka razy korzystałam z takiej pożyczki i zawsze byłam zadowolona. Dam Ci nr do mojego doradcy finansowego. Zadzwoń do niego i umów się na spotkanie. On na pewno Ci pomoże wybrać najlepszą ofertę. Kasia wraz z mężem skorzystała z rady mamy. Już następnego dnia w ich domu była nowa pralka. Dziś Kasia i Sławek nie boją się już pożyczek, a gdy ich znajomi mają problemy finansowe, to zachęcają ich do wzięcia pożyczki Bielsko-Białej.